Качествен контрол при Австрия Пет Фуд

Производство на храни за животни в Австрия - в модерни съоръжения и според най- новите стандарти за хигиена

Всички суровини идват от надежни и с дългогодишен опит доставчици предимно от Австрия. Преработката на тези суровини става с най- модерните производствени съоръжения в съответствие с екологичните аспекти на производство.

Всеобщо качество на контрол за нас не е само термин а фирмена философия. Най-новите хигиенни стандарти, сигурност на производство, сигурност на работното място при производство и обратното проследяване на всички суровини са нашият ежедневен начин на работа. Нашето качество на производство е оценено със сертификат на IFS (International Featured Standard). За годините 2014 и 2015 сме сертифицирани на по-  високо ниво.

IFS (International Featured Standard) – Сертифициране на Австрия Пет Фуд

IFS Food Logo

IFS е създадена през 2003 от представители на европейската търговия с хранителни стоки и служи за контрол и сертифициране на системи за гарантиране на сигурността на хранителните стоки от страна на качество и законност.